Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране

Реализирането на дейностите по проекта спомага за това младежите да придобият увереност, че могат сами да инициират осъществяването на бизнес плановете си и по този начин се постига намаляване на безработицата сред младите хора.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1
Община Смолян като част от политиката си за развитие на туризма създава фонд за партньорства, чрез които се финансират инициативи в подкрепа развитието на туризма.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2

Област Габрово прилага целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране на учениците като необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени малките региони.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

JAMBA (от старолатински – опора) e онлайн платформа и консултантска опора за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хората с увреждания в България.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 февруари 2018
Номинации: 1

Инициативата спомага градът да става все по-привлекателно място за туризъм и бизнес.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 февруари 2018
Номинации: 3
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Цели: Да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. Да се покаже на жителите на Селановци, че могат да използват ресурсите му за селски туризъм.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Група активни граждани учредяват местен инициативен комитет, чиято цел е да се застъпи за развитието на община Велинград като екологично чисто място, подходящо за СПА и алтернативен туризъм.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
Проектът има за цел да инициира и създаде междусекторно партньорство между бизнес, НПО, местна и централна администрация и гражданската общност за справяне с обезлюдяването и младежката безработица.
Целеви групи на проекта са НПО сектора, администрацията, бизнеса от областите Ловеч, Плевен, В. Търново; донори; населението в Ловешка област.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]