Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране

Една от приоритетните области в дейността на Община Горна Оряховица е все по-пряката подкрепа на местното икономическото развитие. Ръководството на общината осъзнава ролята, която трябва да играе за задържане и разширяване на бизнеса, за привличане на инвеститори, за нуждата от планирани, координирани и целенасочени икономически инициативи.

През януари 2006 г. в Горна Оряховица бе създаден Консултативен съвет по икономическо развитие. Основната цел на съвета е да консултира и предлага на кмета на общината варианти за решения по проблемите на икономическото развитие, да обсъжда програми и проекти за икономическото развитие на община Горна Оряховица.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 0

Разработването на Дунавския бизнес парк е приоритетен проект в Общинския план за развитие 2004 - 2007 г. Той е и основен акцент в дейностите на Община Силистра по програма “Техническо побратимяване между български и американски общини”. Идеята за разработване на Дунавския бизнес парк възниква през 2002 година по време на едно от посещенията на американски експерти в Силистра. Проектът стартира п рез 2003-а, когато побратимените общини K етъринг, Охайо, САЩ, и Силистра, България, фокусират усилията си върху икономическото развитие в региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 2007
Номинации: 2

Проектът ЕНЕРБИЛД: Публично-частно партньорство за интегрирано повишаване енергийните характеристики на общински сгради е пилотен модел за енергийно обследване на публичния сграден фонд и създаване на схема за подобряване на енергийните характеристики на сградите в общините Белослав, Бяла и Аксаково. Проектът е разработен от Асоциацията на българските черноморски общини като инициатива за обединение усилията на трите общини за създаване на публично-частно партньорство и се реализира със съдействието на екипа на Асоциацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юни 2007
Номинации: 22

Крайната цел на приключилия междуобщински форум беше Болярово и Стралджа да създадат свой общ план за развитие, в който да бъдат включени проектни идеи от взаимен интерес за двете общини в областта на физическата, социалната и бизнес инфраструктура, информационни и комуникационни технологии. Този план е факт. Той включва 9 проекта от взаимен интерес, някой от които вече са в процес на изпълнение.

Един от най-значимите резултати е че чрез създаденото междуобщинско сътрудничество двете общини са крачка напред в подготовката за кандидатстване по мярка 4.3. по ОП „Регионално развитие”, където един от критериите за избираемост е наличието на такъв план.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 26 април 2007
Номинации: 8

На 13 април 2007 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс "Ямболен" в Лесопарк "Бакаджик" се проведе Международен бизнес форум, организиран от Община Тунджа и Ямболската търговско-промишлена палата по повод Празника на Община Тунджа и нейната 20 годишнина. Бизнес форумът се превърна в ползотворна дискусия за бъдещето на селското стопанство в Община Тунджа. Бяха споделени проблеми, постижения и успехи. На множеството въпроси от участниците във форума, свързани с аграрния сектор отговори Народния представител Стоян Проданов.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 април 2007
Номинации: 5

В контекста на членството на Република България в ЕС Община Тунджа усилено се подготвя за работата над проекти по структурните и кохезионен фондове на ЕС.

Ръководството и експертите на общината се запознават в детайли с националните стратегически и планови документи, за да съобразят и насочат разработката на проекти в рамките на Общинския план за развитие 2007 – 2013 към съответните оперативни програми.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 30 март 2007
Номинации: 7

На 21 април 2007 г. в конферентната зала на Oбщина Тунджа беше представена първата туристическа карта на забележителното отбранително съоръжение “Еркесията” и богата изложба от стари карти и снимки на защитния земен вал.

Картата е съвместен продукт на Община Тунджа, Международния търговски и културен център “ГЕОПАН”, фирма “КартПроект” – Троян и софийския център за дизайн, архитектура, изкуство и нова медия - “Поле”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 март 2007
Номинации: 14

През 2006 г. стартира реализацията на Програма „Партньорство с бизнеса и местната общност”. За целта в бюджета са разчетени 40 хил. лв. Бяха финансирани 25 проекта на местни общности

Основно проектите са в следните направления: ремонт на чешми и водопроводи, тротоарни настилки, огради, гробищни паркове; изграждане на детски кът и пешеходна алея; благоустрояване на терени  и др.

   Резултатите от изпълнението на програмата са със значим ефект и предвиждаме през 2007 г. да продължим да работим в тази посока.

В чест на 20 годишния юбилей на Община Тунджа бе взето решение програмата да се нарича "Красива Тунджа"


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 януари 2007
Номинации: 19

Идейният проект за изграждане на Индустриален парк - Тунджа предвижда той да е разположен на площ 1030 дка, обособена в три зони по протежение на трасето на автомагистрала Тракия.

Предвижда се да бъде изграден чрез публично-частно партньорство между Община Тунджа и частни инвеститори.

В началото на 2007 година бе получено и писмо за инвестиционни намерения на италианското акционерно дружество PromoEst Italia SPA, което проявява интерес за релизацията на идейния проект съвместно с Община Тунджа.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 януари 2007
Номинации: 28
На 20-ти юли 2006-та година президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов и кметът на Община Пазарджик Иван Евстатиев откриха мини футболно игрище с изкуствена настилка в двора на СОУ Георги Брегов . Игрището е дарение за деца на Пазарджик по програмата на UEFA Het Trik във връзка с 50- годишния юбилей на Европейската футболна федерация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2006
Номинации: 4
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]