Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Поради географското положение на Дунавските общини и подходящите климатични условия (високата влажност, съчетана с оптимална температура на въздуха, високото ниво на река Дунав и заливането на територии навътре в селищата), популацията на комари всяка година отбеляза изключителен бум. От години наред населението на Дунавския регион страда от размножаването на вредните насекоми . Комарите са с активност от 24 часа в денонощието. Особено непоносимо за хората и най-вече за децата е положението в крайречните населени територии. Жителите на местата, които са в най-голяма близост до реката бяха силно разтревожени от ситуацията и изплашени от потенциалната опасност за здравето на децата, а и за цялото население.

За предотвратяване на прекомерното размножаване на комарите и за успешна защита на населението се практикува третиране с инсектицидни препарати както на градските части, градинки, паркове и т.н., така и на водните и крайбрежните области на територии. Поради особеностите на биологичния цикъл на комарите, за да бъде успешно подобно третиране, то трябва да обхваща целия Дунавски бряг (ивица от 200-300 метра), както и близко разположените водоеми – канали, блата, и др.). Тези райони се третират двукратно или трикратно с помощта на авиационна техника в зависимост от особеностите на терена и използвания препарат от началото на м. април до май, а градските зони се третират няколкократно с наземна техника.

Поради спецификата на крайдунавския регион, областите, подлежащи на третиране срещу комари, имат много голяма площ и тяхното обработване възлиза на суми, с които общинските администрации, особено на по-малките общини не разполагат и съответно те не могат да окажат адекватна защита на населението си.

Практика

През пролетта на 2005 г. в отговор на множеството сигнали от свои общини-членове за бедственото положение в резултат на популацията на комари, Асоциацията на дунавските общини стартира кампания за осигуряване на средства за общините, които да им позволят ефективна защита на населението .

Изпратени бяха писма до Министертвото на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите с молба за подкрепа.

С писма до областните управители на областите, които включват в територията си общини-членове на АДО: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград и Добрич, Асоциацията ги помоли за съдействие, даване на гласност на проблема и представянето му пред централните институции. Те се отзоваха и заедно с АДО алармираха Министър председателя на Р България, ресорните министри, Председателя на НС и Министерство на финансите за неотложния проблем пред Дунавските общини. Последва среща на Управителния съвет на АДО „Дунав” с Министерство на финансите, на която бе представена предварително изготвената справка за разходите на общините през предишни години за дезинсекция срещу комари, както и изчисления за сумите, необходими за пълното третиране на крайречните и градските зони във всяка общини. Министерството изпълни частично исканията на общините и предостави целева субсидия в размер на 700 хил. лв. на Дунавските общини.

През 2006 и 2007 г. усилията на АДО „Дунав” не спряха – благодарение на множеството писма, на редовните срещи в Министерството на финансите и на подкрепата на други институции бяха отпуснати съответно 800 хил. и 900 хил. лв. за борба с комарите в Дунавския регион.

Резултати

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" успешно провежда лобистка кампания за осигуряване на средства на Дунавските общини за борба с популациите на комари през пролетно-летния сезон.

Бяха осигурени общо 2 400 000 лв. целеви субсидии за третиране на крайречните и градските зони.

Благодарение на допълнителните средства общините вече трета година успяват да осигурят адекватна защита на населението от комари.

Създадените контакти с ръководствата на централните институции са изключително полезни при работата на АДО за представителство и защита на интересите на Дунавските общини и по други наболели въпроси.

Контактна информация:

Асоциация на Дунавските общини „Дунав”

5930 Белене, пл. „България” 23, ет. 7

тел. : 0658/22940 факс : 0658/22960

е- mail: [email protected]

www.adodunav.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]