Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

След проведен анализ в региона се установи, че образователните и културни системи се реформират бавно и генерират проблеми на местно ниво - значими различия в състоянието на центъра и периферията на община Козлодуй. Изолацията на младите хора в периферните селища е трайна, а финансовия капацитет за преодоляването й ограничен. Идентифицират се потребности от катализатори за постигане на социално оживление на местно ниво. Проектът е ориентиран към тези потребности и ще представи иновативен модел за насърчаване на младежката активност и снижаване на социалната изолация.

Практика

Деца и младежи от град Козлодуй и град Калараш, на възраст от 15 до 25 години създадоха Младежка мрежа за демократични инициативи “Имам идея”. Учредяването на мрежата стартира в община Козлодуй и протече в следната последователност:
>>Медийно оповестяване на инициативата;
>>Провеждане на информационна кампания в 4 училища на територията на община Козлодуй;
>>Изготвяне на списък с учредителите, учредяване на сдружението и избор на ръководство;
>>Приемане на годишен план за работата и нейното оповестяване.

 

Дейността на Младежката мрежа се подчиняваше на заложените програмни цели:
>>подпомагане на личностното развитие и изграждане на младите хора като активни, отговорни и свободни личности;
>>насърчаване на младежкото доброволчество и активното участие на младите хора в развитието на местните общности;
>>подпомагане процесите на формиране на регионална младежка политика и нейното институционализиране;
>>подпомагане процесите на регионална и европейска интеграция в сферите на културата, изкуството, образованието и спорта.

Резултати

Основният и най-важен резултат е функционирането на устойчива либерална структура за партньорство на деца и младежи от граничния регион. Създадена бе и мрежа от партньорства с държавни, общински, неправителствени и международни организации.

Учредяването на Младежка мрежа гарантира хоризонт за развитие и създаде мотивация за бъдещи младежки инициативи и дейности.

 

 За повече контакти се обръщайте към

 

Средно общообразователно училище “Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Козлодуй 3320, област Враца

ул. “Тодор Каблешков” № 1

тел. (0973) 8 04 09,

факс: (0973) 8 08 04

e-mail: [email protected]

www.kim-kozloduy.hit.bg

 

Анна Костова Иванова

Началник на отдел „Международни проекти и енергийна ефективност”

Гр. Козлодуй 3320

Ул. Христо Ботев №13

0973 85 812

0886 776624

[email protected]

[email protected]

www.kozloduy.acstre.com

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 май 2009
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]