Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Партньори:
Основно училище “Любен Каравелов”, с. Осиковица, общ. Правец
Основно училище “Никола Й. Вапцаров”, с. Осиковска лъкавица, общ. Правец
Техническа професионална гимназия “Стамен Пенчев”, гр. Ботевград
 
ТритеОсновниучилища, участващивпроектасенамиратвтрисъседнисела. Децатаоттяхне продължаватобразованиетосипоразличнипричини, ноеднаотосновнитееотдалеченосттанаселатаот градовете, вкоитосенамиратсредниучилища, атранспортътенеудобенискъп. Дориидаотидатвграда напансионпорадинесъгласиенародителитеилитежкаадаптациянановотомясто, севръщатобратнов селатаинепродължаватобразованиетоси.
ТПГСтаменПенчевена 35 кмотнай - отдалеченотооттритесела. Внеячестоимаученициот социалнослабисемейства, отетническитемалцинства, децавнеравностойноположение. Курсътна обучениеечетиригодишен, нопорадитърсенетоврегионанаоператоринаструговесцифрово програмноуправление, еоткритаедногодишнапаралелказапрофесионалнаподготовка.
Практика
Цел и целева група
Проектът е насочен към подобряване на достъпа до образование на 57 ученици, както и преодоляване на трудностите при усвояване на учебното съдържание за тяхната по-лесна адаптация към новата учебна среда.
 
Дейности
ЗАКУПУВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МИНИБУС
Това позволява дори и след приключване на проекта учениците да бъдат извозвани безплатно от трите села. Техническата професионална гимназия, като собственик на минибуса, е ангажиран за 5 години след изтичане периода на проекта да се грижи за поддръжката му и да осигурява безплатното извозване на учениците.
ПРОВЕЖДАНЕ НА АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ
На нея се дава информация на родителите и учениците от трите села за проекта, Професионалната гимназия и са обсъдени конкретни въпроси относно обучението и пътуването на учениците.
ЛЕТЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА
Обучението е с продължителност от 1 месец, два пъти седмично по два часа за всяка от трите групи. Осъществява се по учебните програми на МОМН, като в допълнителните часове учениците от целевите групи повтарят отново изучения материал. Това се налага от факта, че за тях българският не е майчин език, а и не посещават редовно училище.
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 КЛАС
То включва допълнителни часове по български език и литература, и математика на учениците от 8 клас през учебната 2008/2009 г. Продължителността му е 5 месеца, 3 пъти седмично по два часа. Тези часове дават възможност за индивидуална работа с учениците, съобразена с техните специфични възможности и индивидуални потребности.
Резултати
57 ученици имат подобрен достъп до образование, адаптират се по-добре към нова учебна среда и са получили помощ за преодоляване на трудностите при усвояване на учебното съдържание
Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 април 2013
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]