Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Общата цел на проекта е: Да развием капацитета и повишим мотивацията на структурите на гражданското общество за осигуряване на по-качествени, ефективни и достъпни социални услуги за деца от рискови групи, живеещи на територията на петте общини на област Търговище. Това ще постигнем чрез идентифициране, мотивиране и подготовка на представители на местните общности за работа с деца и семейства, както и чрез прилагане на добри практики за гражданско участие в изработването на местни политики в социалната сфера.

Срок за реализация: юли 2013 г. – декември, 2015 г. 
Финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Практика

Конкретни цели на проекта:

1.               Подобряване качеството и обхвата на социалните услуги, предоставяни от Клуба на НСО, насочени към деца с увреждания в Търговищка община;

2.               Изграждане на капацитет на нови НПО за работа по модела за Ранна интервенция при деца с увреждане в петте общини в област Търговище;

3.               Повишаване ефективността на гражданското участие в процесите на разработване и прилагане на политики в социалната сфера.

4.               Повишаване капацитета на Клуба за осигуряване на добро управление и устойчивост в неговото развитие.

Основна дейност през първата година: Предоставяне на услугата „Ранна интервенция в семейна среда” – иновативен за нашия регион модел на социална услуга, който цели да се предотврати изоставянето на деца с увреждания и се подобри грижата за тях. Бе създадено мултидисциплинарен екип от специалисти, които извършват домашни посещения, изработват оценка на потребностите на детето и семейството, индивидуален план, подкрепа и обучение на родителите, информиране за допълнителни възможности за справяне с предизвикателството и подобряване състоянието на детето с увреждане.

През втората година моделът е мултиплициран в петте общини на област Търговище, като целта е чрез развитие капацитета на граждански структури от да се осигури достъп до алтернативни социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства.

Успоредно с предоставянето на социалната услуга работим за повишаване капацитета и популяризиране дейностите на Клуба на НСО. Целта на тази дейност е да повишим организационния капацитет на Клуба на НСО, обединяващ 33 НПО от област Търговище, за да постигнем по-добро качество, устойчивост и ефективност в работата както на самия Клуб, така и на неговите членове.

 

Резултати

Осигурен достъп до алтернативни социални услуги в общността за подкрепа на деца и семейства чрез развитие капацитета на граждански структури в пет общини на област Търговище.

 

Клуб на нестопанските организации - Търговище

За контакти: Невена Маджарова,

Търговищe, ул. „30 януари” 1 ет. 3

Тел. 0893516697

[email protected];
http://www.clubngo.org/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 25 май 2015
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]