Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да развие творческия потенциал на учениците, чрез
насърчаване на комуникативните и речеви умения.
Партньор: СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца

Целева група на проекта са 36 бр. ученици, на възраст 11 – 14 години, от които 19 са
от ромски произход, а 2 в неравностойно положение.
Практика
- Създадено ателие „Художествено слово“ – за ученици от 5 до 9 клас;
разработена програма на заниманията; проведени занимания;
- Проведени 12 дискусии по теми, свързани с творчеството на бележито автори,
като разяснявахме насоките за писане на литературна творба – есета и стихове;
проведени срещи с писатели и журналисти;
- Драматизации по творчеството на Емилиян Станев и Сент Екзюпери – 2
драматизации;
- Рецитал по творчеството на Димчо Дебелянов и викторина с награден фонд;
- Информационни събития за популяризиране на проекта.
Резултати
Разви се творческият потенциал на учениците, развиха се комуникативните и речевите
им умения чрез занималнята в ателието. Подпомогнахме образователната интеграция
на децата от малцинствен произход или в неравностойно положение.
Библиотеката затвърди своето място в местната общност, привлече родителите на
децата, граждани, институции и медии от града. Открихме много млади таланти с
литературни заложби и ще продължим работата с тях.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]