Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е утвърждаване ролята и мястото на РБ „Хр. Смирненски“
като активен участник при изграждане у младите хора на устойчива екологична култура и възпитаване на отговорно поведение към природата, както и на готовност и
инициативност за включване и провеждане на различни еко акции.

Партньори: Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково, Библиотека при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1961”, гр. Маджарово

Целева група на проекта са основно младите хора и учениците: шестокласниците от
клуб “Земляните“ при ОУ „Хр. Смирненски“ , гр. Хасково и от СОУ ”Д. Маджаров”, гр.
Маджарово.
Практика
Осъществени дейности:
- Децата от целевата група бяха запознати със защитените растителни и животински
видове в Източните Родопи, с поведението на лешоядите и тяхната функция в
природата, правейки паралел с човешкото общество и показвайки устойчивото
функциониране на природните процеси;
- Посещение на децата от Хасково и Маджарово в Природозащитния център
„Източни Родопи“ в гр. Маджарово. Под ръководството на орнитолози бе
извършено наблюдение с оптична техника на лешоядите и други редки птици в
района;
- Проведен конкурс за фотография/рисунка на тема „Чистачите в природата и при
хората“. Комисия в състав: Светла Василева – Алианс на регионално сътрудничество и развитие, Славян Костов – фотограф и Татяна Форева – художник, определиха
победителите;
- Изложби в двете библиотеки - РБ „Хр. Смирненски“- Хасково и библиотеката при НЧ
Н. Й. Вапцаров 1961” гр. Маджарово от книги и периодични издания от своите
колекции, посветени на проблемите и усилията за опазване на природата. Акцент в
изложбите бяха рисунките и фотографиите, участвали в конкурса. На победителите
в конкурса и на всички участници бяха раздени много награди;
- Бе изработена страница на проекта, секция от сайта на РБ „Хр. Смирненски“ :
https://www.library-haskovo.org/priroda/ и профил във Фейсбук:
https://www.facebook.com/whodoescleaninature/?ref=bookmarks
- Издадена бе книга „Редки и защитени растителни и животински видове в Хасково и
региона“. Всеки от участниците получи от книгата, а двете училища по 20 броя, в
помощ на учебния процес и клубните им еко-дейности.
Резултати
- Учениците от целевата група бяха запознати с темата, свързана с опазване и
възстановяване колониите на белоглави и египетски лешояди, с редките и
защитени видове в Хасковски регион;
- Своята съпричастност към екологичните проблеми децата изразиха, чрез рисунките
и фотографиите от конкурса;
- Уеб- базирана платформа и страница във Фейсбук – пространство за споделяне и
ползване на екологична информация.
- Издадена книга „Редки и защитени растителни и животински видове в Хасково и
региона“.

Този проект затвърди и надгради капацитета на библиотеката като информационен,
образователен и възпитателен център, като активен участник в културния и
обществен живот на Хасково и региона.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]