Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се активизира общественото внимание върху грижата за горските масиви на територията на Община Дулово, необходимостта и ползите от
тяхното опазване, в условията на ефективно партньорство с всички заинтересовани
страни.
Партньор: Сдружение „ДУЛОСУ“- с. Чернолик

Целева група на проекта са 15 деца и младежи, членове на доброволчески отряд
„Приятели на гората“; Ученици от 11 учебни заведения на територията на община
Дулово; 27 читалища в община Дулово; Участници и публика в Хепънинг „Приятели на
гората“
Практика
Осъществени дейности:
- Създаден е и функционира информационен сайт за популяризиране дейността
на читалището. В отделна секция на сайта е предоставена информация за
проекта;
- Изработено е и е разпространено в учебната и читалищната мрежа в община
Дулово интерактивно учебно помагало в четири части за горите на територията
на община Дулово, грижите за опазването им и ползите от това;
- Изработени са и са разпространена информационна дипляна и плакат за
популяризиране на дейностите по проекта;
- Създаден е клуб от деца и младежи „Приятели на гората“. Предмет на
дейностите на клуба са изучаването и опазването на гората. В изпълнение на
дейностите с членовете на клуба са проведени три теоретични занимания и пет
излета.
- Изработени са постери с информация за гората, за законодателството, за
природните богатства по отношение на флора и фауна в тях, опазване и
популяризиране на природните дадености. Постерите са представени в
пътуваща изложба в читалищата от Община Дулово;
- Организиран е и е проведен хепънинг „Приятели на гората“. Събитието е
реализирано в деня на гората – 21 март в общинския център Дулово с участието
на любителски колективи при читалищата от Община Дулово.
Резултати
Постигната е очакваната информираност сред жителите на община Дулово по
проблема за опазването на горите на местната територия. Обществеността е широко
информирана за необходимостта от полагане на грижи за опазването на горите в
района на общината.

Проектът затвърди ролята и мястото на библиотеката като център за информация и
развитие на инициативи за популяризиране на значими проблеми сред местната
общност и провокира широка обществена загриженост и активност за предприемане
на активни мерки за опазването на горите на територията на Община Дулово.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]