Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за осъществяване на Ден на младежкото самоуправление в Община Елена възниква спонтанно сред членовете на общинското ръководство. След редица дискусии сред широк кръг от специалисти, общински съветници и учители от общината е взето решение проявата да бъде организирана във връзка със завършването на Випуск 2000 при СОУ Иван Момчилов , както и по повод 21 май Денят на светите равноапостолни Константин и Елена и празник на града.
Практика

На базата на сложна избирателна система и с помощта на специалисти от общината и на педагогическия съветник е определен ученически парламент към СОУ Иван Момчилов . След излъчване на четирима кандидати е организиран същински тур на изборите, на който се приема следното решение: събралият най-много гласове е кмет; вторият по брой на гласове председател на Общинския съвет; третият заместник кмет, а четвъртият секретар на общината. По този начин всички политически сили (т.е. класове) имат свой представител в общинското ръководство. Структурирането на администрацията е възложено на четиримата избрани, като последните се съобразяват с желанията и интересите на съучениците си.

Прието е решение, според което всеки клас излъчва по четирима общински съветника. На този принцип е сформиран общински съвет от седемнадесет члена, в това число и избраният председател.

Изборите преминават при подчертано коректна обстановка. За кмет е избран Христо Петров, за негов подгласник Станимир Иванов, а за секретар Йоана Аргирова. Общинският съвет се оглавява от Дарина Велчева.

В деня преди многоочакваното събитие е проведена среща между двете общински ръководства, на която са уточнени проблемите за обсъждане на оперативката и дневния ред на сесията на Общинския съвет. Подготвени са интервюта за местния вестник, в които става ясно, че като за начало кметът събира екипа на оперативка, заместникът се заема с проблемите, секретарят обикаля работните места, за да наблюдава хода на работата, а председателят на Общинския съвет ръководи сесията с подобаваща толерантност и демократичност. На 19-ти май в 8.00 ч. всички служители заемат работните си места. Не възникват проблеми или конфликти при разпределението на длъжностите. Всеки от титулярите запознава младежите с текущите проблеми. Извършени са проверки по някои сигнали на граждани във връзка със сметоизвозването. Определят се най-приоритетните задължения.

В 11 часа е открита сесията на Младежкия общински съвет. На дискусията се представят различни мнения, вземат се най-подходящите решения след постигане на пълен консенсус.

Краят на деня е посрещнат в Пленарната зала на общината, където е проведена среща с общинското ръководство с цел обмяна на мнения и становища.
Резултати

Прието е решение Младежкият общински съвет да участва като представител на учениците със съвещателен глас в Общинския съвет и Общинското ръководство при решаване на проблеми, касаещи младите хора в общината; решение за създаване на младежка организация, включваща младежите над 16-годишна възраст в града; за осигуряване на база и организиране на младежка трудова борса. Внесено е предложение за разработване на програма за устойчиво развитие на туризма в общината, която да ангажира младежите с участие при разработването й.

Намерението на общинското ръководство е Денят на младежкото самоуправление да стане ежегодно събитие, което би могло да се обвърже трайно с празника на град Елена или например с Деня на българската община.
Иноватор: Христо Захариев, Стела Димитрова
Дата на публикация: 01 октомври 2000
Номинации: 15
Христо Захариев, Стела Димитрова

Елена - 5070
ул. Иларион Макариополски 24
Tel:(06151) 20-26, 22-61 / в.317
Fax:(06151) 25-10
http://www.elena.vali.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]