Foundation for Local Government Reform
Актуализиране на ОПР
прегледана: 6167

Текат последните фази от реализацията на проект "Интегриране на политиките в рамките на Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Общинските планове за развитие 2007 - 2013 г.", реализиран от ФРМС в рамките на националния проект "Устойчиво управление на земите" на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите и Програмата на ООН за развитие, финансиран от Глобалния екологичен фонд.

В 10-те пилотни общини - Ардино, Бойчиновци, Болярово, Генерал Тошево, Дългопол, Ивайловград, Ихтиман, Кнежа, Сунгурларе, Сухиндол - се реализират малки демонстрационни проекти, подпомогнати финансово. Реализацията на проектите ще продължи до ноември 2007 г.

Екипът на ФРМС Консулт асистира експертите и заинтересованите страни от общините да актуализират Общинските си планове за развитие 2007 - 2013 г., като включат елементи от политиката за устойчивото управление на земите. В момента тече процес на одобрение на актуализираните ОПР от Общинските съвети на пилотните общини, който ще приключи през септември 2007 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]