Foundation for Local Government Reform
Борба с бедността на местно равнище
прегледана: 5083MERI България и ФРМС имат удоволствието да поканят всички заинтересовани да вземат участие в безплатен дистанционен онлайн курс на тема „Борба с бедността на местно равнище”: представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът ще се проведе в периода 15 – 30 юли 2014 г.

Курсът се състои от три теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

  • Тема 1. Мерки за социална закрила и подпомагане на лица и семейства с ниски и/или без доходи. Социални услуги
  • Тема 2. Европейски и национални политики за борба с бедността и социалното изключване
  • Тема 3. Политики за насърчаване на социалното предприемачество в европейски контекст

Към лекциите е добавен богат информационен материал.

Всеки от тестовете се състои от 5 въпроса и при правилен отговор на три от тях (60%) тестът се счита за издържан.

Удобството на курса е в обстоятелството, че курсистите имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за нея/него време.

Достъпът до лекциите е 24х7, като курсистите имат възможност да запазят материала на своите компютри и да работят по него офлайн.

И трите теми ще бъдат активни от 15 до 30 юли, така че всеки участник да избере собствен и удобен за нея/него ритъм на работа.

Успешно завършилите курса ще получат Сертификат.

Всеки от одобрените за участие в курса ще получи на е-пощата си потвърждение за записването си, както и подробни указания как да влиза в страницата на курса и как да провежда самостоятелната си работа.

Групата ще е до 30 участници и принципът за записване е „който пръв изпрати формуляр за участие, той/тя бива записан/а”.

 

Очакваме вашите попълнени Формуляри за участие (приложени като файл)

до 12 юли 2014 г. (понеделник)

Изпращайте ги на [email protected] със Subject: Kurs 1

 Това е първият дистанционен курс от общо петте на различни теми, които MERI България ще предложи на заинтересованите до края на годината.

 

Obyava_kurs1.doc

zaiavka_kurs1_MERI_2014.doc

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]