Foundation for Local Government Reform
Брой 8/2004
прегледана: 5930

Августовският брой на месечния информационен бюлетин на ФРМС "Реформата в местното самоуправление" скоро ще стигне до читателите си.

Най-нетърпеливите от тях могат да го прочетат/изтеглят в електронен вариант (pdf-формат) от страницата на ФРМС. По-интересните теми в него са:

- Милен Велчев, министър на финансите:

Усвояване на средствата от предприсъединителните фондове на ЕС за периода 2000 2004

- Димитър Калчев, министър на държавната aдминистрация:

Трябва ни административна революция

Димитър Калчев: С тази статия искам да призова за дискусия в ключови за реформата области.

- Петкан Илиев, старши научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията, Икономическата програма:

Предизвикателствата на Обединена Европа и фискалната децентрализация

- Обръщение на НСОРБ във връзка с продължаващите процедури по установяване легитимността на местните изборни органи

- Разработване на маркетингова стратегия за високотехнологичен парк "ОПТИКОЕЛЕКТРОН - ПАНАГЮРИЩЕ"

- Корпус на мира на САЩ в България

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]