Foundation for Local Government Reform
ВиК
прегледана: 4691
Основни теми, които ще бъдат разгледани по време на курса, са:
- Фази на проектиране и изграждане на ГПСОВ;
- Специфики при набирането на данни и изготвянето на анализа при предпроектното проучване;
- Финансови и технически характеристики на проектната документация на пречиствателна станция за отпадни води;
- Приложи ми документи при кандидатстване за финансиране от Оперативна програма „Околна среда”;
- Изпълнение и контрол в процеса на изграждане на ГПСОВ.

Курсът цели да даде практически знания и информация за процеса по набиране на данни, техния финансов и технически анализ за обосновката на проект за пречиствателни станции за отпадни води.
Като цяло курсът ще позволи експертите в общинските администрации и консултантските фирми да придобият ключови умения за работа при подготовката на проектни предложения за безвъзмездно финансиране за подобряване на ВиК инфраструктурата и опазване на околната среда.

Обучението е насочено към:
- ръководители на екипи, експерти, юристи и служители в общински отдели по европейски проекти, инженерна инфраструктура;
- специалисти, отговарящи пряко за подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, в съответствие с общинската политика за развитие в периода 2007-2013 година;
- представители на банкови и финансови институции, обслужващи общински инфраструктурни дейности.

Таксата за участие е 396 лева (с вкл. ДДС).
Таксата за участие на втори човек от организация е 360 лева (с вкл. ДДС).
Изпратете попълнения формуляр до 20 октомври по факс: 02/976 89 30 или е-поща: [email protected]
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]