Foundation for Local Government Reform
Връчиха годишните награди за специални ГИС постижения
прегледана: 187
София, 16 ноември 2023 г. – Отличия за специални постижения в областта на Географските информационни системи (ГИС) бяха връчени на 15 ноември в Гранд хотел Милениум София по повод Световния ГИС ден. В рамките на церемонията бяха наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“. Събитието се организира от Есри България в партньорство с повече от 50 водещи организации от различни сфери.

„Цял свят днес – повече от 80 страни, милиони представители на организации от разнообразни сектори, честват ГИС деня. Радвам, се че ние също стоим изключително достойно на международната карта на това събитие. В нашата малка страна успяваме да изградим иновативни и същевременно изключително полезни ГИС системи.“ – с тези думи откри тържествената церемония г-жа Евгения Караджова, основател и управител на Есри България. Тази година награди за специални постижения в ГИС бяха връчени в пет категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“, „Частен сектор“, „Сигурност“ и „Международна организация“.
В категория „Държавна администрация“ най-високото международно отличие в сферата на ГИС технологиите бе присъдено на Министерството на околната среда и водите за реализираните три стратегически системи, базирани на най-съвременни ГИС технологии – Информационна система за управление на риска от наводнения, Надграждане на Единната информационна система за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и Система за управление на водите в басейна на река Искър. За специалните си постижения в прилагане на ГИС, Министерството на околната среда и водите беше избрано сред над 100 000 кандидатури от цял свят.
Престижната награда връчи Филип Мот, генерален директор на Есри Европа на Юлиан Попов, министър на околната среда и водите.
„Може би много хора не знаят, но всички ние зависим все повече и повече от географските информационните системи. Много съм горд, че получаваме тази награда. Приемам я от името на всички служители на министерството. Очакването ми е да напредваме все повече и повече в анализите на всички природни климатични рискове, за да се изправяме по-информирани пред тях и да ги управляваме още по-ефективно“ – заяви министър Попов.
В категория „Местно самоуправление“ община Чирпан беше отличена за прилагане на най-съвременни ГИС технологии за повишаване ефективността на дейностите, свързани с устройство на територията. Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, връчи наградата на община Чирпан.
Най-голямата частна газоразпределителна компания в България – Овергаз получи отличие в категория „Частен сектор“. Овергаз внедрява и развива цялостна корпоративна ГИС система, която повишава ефективността на управлението на газоразпределителната мрежа и подпомага дейностите по планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти, свързани с газификацията на българските градове. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска Камара в България, връчи престижното отличие на Вилиян Янакиев, заместник изпълнителен директор на Овергаз Мрежи.
В категория „Сигурност“ Министерството на отбраната беше отличено за прилагане на най-съвременни ГИС технологии за създаване и развиване на способности за работа с геопространствени данни и оперативна съвместимост, които отговарят на високите стандарти на партньорските организации и НАТО. Полковник Георги Попов, Министерство на отбраната, получи престижното отличие от Константин Зографов, регионален вицепрезидент за Югоизточна Европа на AFCEA International, член на Борда на директорите на AFCEA International и президент на AFCEA-секция София.
В категория „Международна организация“ отличието отиде при CWP Global за изграждане и развитие на иновативни облачни ГИС приложения за повишаване ефективността на управлението и достъпа до информация за ВЕИ проектите на дружеството на глобално ниво. Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании, връчи отличието на Владимир Крумов, Глобален мениджър оценка на ВЕИ ресурсите в CWP Global.
В рамките на церемонията бяха наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“. Конкурсът се организира под патронажа на Министерство на образованието и науката.
Десетки преподаватели, студенти и ученици се включиха в конкурса с уеб ГИС карти, приложения и сторимапове на разнообразни теми – от образование и изучаване на явления, през общественозначими теми като мир и екология, до пътешествия и туризъм. Всички изпратени проекти бяха оценени от експертно жури в състав: проф. д-р Георги Железов, Ръководител на департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН; доц. инж. Силвия Маринова, Ръководител на Лаборатория по Картография и ГИС към Университета по архитектура, строителство и геодезия и д-р инж. Деница Савова-Георгиева, Ръководител Образование в Есри България.


В категория Преподаватели първото място отиде при Десислава Мишева от 79 СУ „Индира Ганди“ в София за интерактивния й ГИС проект „Да рециклираме“. Отличието връчи проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката. Победител сред учениците стана шестокласникът Михаил Лазаров със създадения от него интерактивен ГИС сторимап за Река Амазонка. Призовото място в категория Отбор спечелиха 7-класничката Диляна Видева и нейните учители по География и икономика и ИТ – Грета Стоянова и Таня Сребрева – в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, с проекта им „Море без пластмаса“. Голямата награда при Студентите бе спечелена от Станимир Димитров, докторант в Минно-геоложкия университет, който представи чрез ГИС изключително актуалната тема „Израел, ден преди войната“. Два отбора – на Минно-геоложкия университет и на Лесотехническия университет – получиха специални награди за научните си проекти: „Мониторинг на ерозия в Източни Родопи“ и „Защита на горите и специални ползвания“.
Всички уеб карти, проучвания, сторимапове и ГИС проекти, част от националната образователна надпревара, могат да бъдат разгледани в галерията на конкурса „Изучаваме света с ГИС“.


Световният ГИС ден 2023 се осъществява с подкрепата на: Pontech, Vekom Geo, Ciela Norma, „Агора 66“ Партньори на Световния ГИС ден 2023 са: Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Национален университетски център „ГИТ“, Образователна инициатива Космическо училище, Лесотехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, УниБИТ, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Академия на МВР, Асоциация на полицейските началници, Български червен кръст, Българско географско дружество, Българска картографска асоциация, Българска минно-геоложка камара, Зелени Балкани, Национално сдружение на общините в Република България, CMDR Centre of Excellence, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, Българска асоциация Природен газ, Българска търговско-промишлена палата, Съюз на урбанистите в България, AFCEA София, Институт за пътна безопасност, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Атлантическият клуб в България, БАСКОМ, Българска стопанска камара, Съюз на архитектите в България, Американска търговска камара в България, Сдружение за електронни комуникации, Алианс на технологичната индустрия, БАГИС, Дигитална национална коалиция, Move.bg.
Медийни партньори на Световния ГИС ден са: National Geographic България, Dir.bg, Digitalk, bTV Media Group, БНР, Градът Медиа Груп.


Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ се организира с подкрепата на: „Софийска вода“ АД, част от Veolia и „Електрохолд България“.


Партньори на Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“ са: Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Университет за национално и световно стопанство, Национален университетски център „ГИТ“, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Лесотехнически университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше училище по телекомуникации и пощи, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Образователна инициатива Космическо училище, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, УниБИТ, EduTechFlag, Издателство „Аз-буки“, Teacher.bg, Uchi.bg, Атлантическият клуб в България, Българска Картографска Асоциация, Българско географско дружество, Move.bg, National Geographic България, Dir.bg, bTV Media Group, Digitalk, БНР, Градът Медиа Груп.
###


За Есри България
Есри България е лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС) с близо 30 години опит на българския пазар. Създадена през 1995г, компанията е изключителен представител на Esri за страната. Есри България реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната. ЕСРИ България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.


За Esri
Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати. Основана през 1969 г. в Калифорния, САЩ, днес софтуерните продукти на Еsri са внедрени в над 350 000 организации в целия свят и в повече от 200 000 институции в Европа, Америка, Азия, Африка и Близкия изток, включително в много компании част от Fortune 500, правителствени агенции, НПО и университети. Esri разполага със силна регионална мрежа от офиси, дистрибутори и партньори, които подпомагат работата на клиентите на местно ниво в над 100 държави на шестте континента. Със своя новаторски подход в геопространствените информационни технологии, Esri проектира най-иновативните решения за дигитална трансформация, Интернет на нещата (IoT) и комплексни анализи. Посетете ни на www.esri.com.


Лице за контакт:
Мая Рашева
Маркетинг експерт кампании и съдържание
Тел.: +359 888443580
Е-mail: [email protected]
Прикрепени файлове
1.jpg1.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]