Foundation for Local Government Reform
Втора среща по проект ALAVA
прегледана: 5626

От 29 октомври до 2 ноември 2005 г. в Швейцария се проведе втората партньорска среща по проект ALAVA "Обучението на възрастните - добавена стойност към работата на неправителствените организации, изградени на основата на местните общности", финансиран по програма Грюндвиг 1 - централизирани дейности на Европейската комисия и частично от швейцарското Министерство за професионално обучение. В проекта ФРМС участва като партньор с още 6 организации от Германия, Обединеното кралство, Полша, Румъния и Швейцария.

Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на неправителствени организации в малки общини и превръщането им в центрове за обучение.

На срещата Веселина Комитска от ФРМС представи разработената методология за оценка на нуждите от обучение за Полша, Румъния и България както и резултатите от проведената оценка на нуждите в България в общините Шумен, Габрово, Пещера, Свищов и Струмяни. Партньорите обсъдиха съдържанието на програмите за обучение в 4 области: подготовка за работа, лично развитие, разработка на проекти и развитие на местните общности. Предстои разработка на обучителните програми, обучение на обучители и провеждане на първата серия от обучения през следващата година.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]