Foundation for Local Government Reform
Възможности за бизнеса - Кърджали
прегледана: 5771

На 4 октомври 2006 г., сряда, ще се проведе последната информационна среща в рамките на информационната кампания в няколко региона в страната, озаглавена "Възможности за частните предприемачи, производителите, фермерите и бизнеса в рамките на Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013 г.". Информационната кампания е част от проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", осъществяван съвместно от Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и ФРМС.

В проведените до този момент 4 информационни срещи (Вършец, Трън, Хасково и Разлог) участие взеха над 170 души, сред които представители на бизнеса, фермери, предприемачи, частни производители и съществуващите местни инициативни групи. Срещите провокираха многобройни въпроси от страна на участниците, както и показаха силния интерес към бъдещите възможности за реализация на инвестиции в селското и горското стопанство от страна на бизнеса в рамките на Националната програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Представяме на вашето внимание програмата на информационната среща.

Разходите за материали и храна по време на срещата се покриват от проекта, а участниците от региона следва да покрият разходите си за пътни.

За допълнителна информация:
Марина Димова, ФРМС, тел.: 02/9768931;
електронна поща:
[email protected]

Разчитаме на активното участие на всички заинтересовани от пробуждането за ново развитие селски райони!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]