Foundation for Local Government Reform
Възможности за бизнеса - Разлог
прегледана: 5996

В Разлог на 26 септември 2006 г. в многофункционалната зала на читалище "15 септември", ул. "Шейново" 2, ще се проведе третата информационна среща в рамките на информационната кампания в няколко региона в страната, озаглавена "Възможности за частните предприемачи, производителите, фермерите и бизнеса в рамките на Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013 г.". Информационната кампания е част от проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", осъществяван съвместно от Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и ФРМС.


Основна цел на кампанията е да представи пред частните предприемачи, производителите, фермерите, кооперациите, представителите на преработвателния сектор, регионалните и местните браншови организации новата посока и възможностите за инвестиции в селското и горското стопанство с цел преструктуриране, инструментите за устойчиво управление на земята и разнообразяване на икономическите дейности, създаване на заетост и подобряване на инфраструктурата и услугите в селските райони, които ще бъдат подкрепяни чрез Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013.

Представяме на вашето внимание програмата на информационната среща.

Разходите за материали и храна по време на срещата се покриват от проекта, а участниците от региона следва да покрият разходите си за пътни.

За допълнителна информация: Марина Димова, ФРМС, тел.: 02/9768931; електронна поща:

[email protected]

Разчитаме на активното участие на всички заинтересовани от пробуждането за ново развитие селски райони!

Заявка за участие

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]