Foundation for Local Government Reform
Възможности за бизнеса
прегледана: 5786

На 19 септември 2006 г. в Трън ще се проведе втората информационна среща в рамките на информационната кампания в няколко региона в страната, озаглавена "Възможности за частните предприемачи, производителите, фермерите и бизнеса в рамките на Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013 г.". Информационната кампания е част от проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", осъществяван съвместно от Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и ФРМС.

Основна цел на кампанията е да представи пред частните предприемачи, производителите, фермерите, кооперациите, представителите на преработвателния сектор, регионалните и местните браншови организации новата посока и възможностите за инвестиции в селското и горското стопанство с цел преструктуриране, инструментите за устойчиво управление на земята и разнообразяване на икономическите дейности, създаване на заетост и подобряване на инфраструктурата и услугите в селските райони, които ще бъдат подкрепяни чрез Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013.

Представяме на вашето внимание програмата на информационната среща.

Събитието ще се проведе в Общинския читалищен дом Гюрга Пинджурова (ул. Гочо Гопин 14), камерна зала от 10.00 часа.

Разходите за материали и храна по време на срещата се покриват от проекта, а участниците от региона следва да покрият разходите си за пътни.

Следващата по ред информационна среща ще се проведе в Разлог на 26 септември 2006 г. в многофункционалната зала на читалище 15 септември , ул. Шейново 2.

Заявката за участие в срещата в Разлог бихте могли да откриете тук.

За допълнителна информация:
Марина Димова, ФРМС, тел.: 02/9768931; електронна поща:
[email protected]

Разчитаме на активното участие на всички заинтересовани от пробуждането за ново развитие селски райони!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]