Foundation for Local Government Reform
Възможност за среща с Програма LIFE
прегледана: 3277


Представители на Програма LIFE ще бъдат на ваше разположение за въпроси по време на изложението Save the Planet от 27 до 29 март в София, ИЕЦ, зала 5.


Програма LIFE е основният инструмент на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Основната цел на LIFE е да допринесе за изпълнението, актуализирането и развитието на политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.

 

От 1992 г. програмата е подпомогнала над 4500 проекта. LIFE може да бъде един полезен инструмент за региона на Югоизточна Европа в изпълнение на ангажиментите и целите на ЕС по опазване на околната среда и борбата с изменението на климата.

Ето и кратка информация в аванс:

Кои са целевите групи реципиенти на финансираните от LIFE проекти?

Всяка организация, публична или частна, законно регистрирана в ЕС, може да кандидатства за средства от LIFE.

Какво възнамерявате да представите на щанда си?

Целта е двустранна:

- Да се популяризират възможностите за финансиране на LIFE.

- Предоставяне на информация за добрите практики и решения, разработени от LIFE в секторите на устойчивата енергия и кръговата икономика.

Кои ще са акцентите и тематичното съдържание на Вашето участие в конференцията "Save the Planet" за Югоизточна Европа на 28 март?

В рамките на панела, експерти по Програма LIFE ще представят възможностите за финансиране. Сесията ни ще бъде предназначена за всеки представител от секторите енергетика и управление на отпадъци, който проявява интерес относно достъпа до финансирани проекти от LIFE.

За повече информация относно участие или посещение на изложбата:

Таня Булдеева, [email protected], тел.: 032/512905, 0886/793172

Програма на конференцията Save the Planet 2018
https://viaexpo.com/bg/pages/conference-program-2018

ФРМС е медиен партньор на инициативата.


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]