Foundation for Local Government Reform
Въпроси и отговори
прегледана: 5108
До момента бяха получени два въпроса по отношение на подаване на проектопредложения в рамките на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”.
 
Ето техните отговори:
 
1. Как се подават проектопредложенията?
 
Проектопредложението се подава в 1 електронен и 1 хартиен екземпляр.
Двата документа (удостоверение за актуално състояние и решение на съда) се подават като заверено "Вярно с оригинала" копие.
 
2. При кандидатстване за реализация на проект в София, задължително ли е организацията да е регистрирана на територията на Район Слатина, СО?
 
За София: кандидатите могат да са регистрирани в който и да е от районите на града, но дейностите следва да се изпълняват на територията на Район Слатина, СО.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]