Foundation for Local Government Reform
ГИС Ден България 2012
прегледана: 5025
Всяка година през ноември светът отбелязва Световния ден на географските информационни системи. Тази година ГИС Денят в България ще бъде честван на 14 ноември с множество мероприятия във водещите университети у нас, както и с Официален коктейл, посветен на Геопространствените технологии.

Събитията се организират под патронажа на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", с любезното съдействие на ЕСРИ България, ГИС Варна, Българска геоинформационна компания и ГИС-София. Провеждането на ГИС Ден 2012 е с официалното партньорство на НСОРБ, ФРМС, БАСКОМ, ГГФ на СУ, БАН, Българска Картографска Асоциация, BGBC, Зелени Балкани, BAGIS и с медийната подкрепа на в. Строителство Градът.

Честването на ГИС Деня в България цели да популяризира Геопространствените технологии; да предостави възможност бизнесът, държавната администрация и образованието да се срещнат, за да обменят опит и споделят своите постижения и виждания за развитието на ГИС у нас.

С всяка изминала година ГИС обществото в България се разраства, а ГИС Денят добива все по-голяма популярност, обхващайки всички сфери на икономическия живот!

Повече информация за отбелязването на ГИС Деня можете да намерите на gisday.com

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]