Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2006
прегледана: 5594
Излезе от печат Годишният отчет на ФРМС за 2006 г.

С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари – декември 2006 г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]