Foundation for Local Government Reform
Годишна конференция
прегледана: 6728

От 11 до 13 ноември 2004 г. в град Дурес, Албания, се проведе годишната конференция на участниците в Мрежата за местно икономическо развитие по Транспортен коридор 8, свързващ Черно с Адриатическо море. В срещата взеха участие 150 представители на общини, неправителствени организации на местните власти и на частния бизнес и други ключови фигури от Албания, Македония и България.

Министерствата на транспорта на всяка една от страните представи доклад за статуса на проектите за изграждане на транспортната инфраструктура по линия на коридора. Отчетено беше, че все още има сериозно изоставане в изграждането на пътната и железопътна инфраструктура на част от територията на Албания и Македония. Участниците в срещата обмениха информация за успешни практики в областта на местното икономическо развитие, както и информация за основни приоритети, залегнали в стратегическите планове за развитие на общините участнички в Мрежата.

Фондацията за реформа в местното самоуправление - един от основателите на Мрежата - беше представена на срещата от г-жа Антоанета Матеева. Тя запозна участниците с работата на
Българското партньорство за местно икономическо развитие.

Конференцията взе решение за институционализиране на Мрежата за местно икономическо развитие по Транспортен коридор 8 и за създаване на Асоциация. Всички членове на Мрежата, които участваха в конференцията, заявиха желание за участие в новоучредената Асоциация за местно икономическо развитие по Транспортен коридор 8. Участниците избраха временен Управителен съвет, в който участват по трима души от всяка страна - България, Македония и Албания, както и представители на Косово и на Албано-Американската асоциация за търговия и развитие. От българска страна във временния борд участват представители на следните организации, които са същевременно и основатели на Мрежата: Столична община, Фондация за реформа в местното самоуправление и ФЛАГ-АПЕКС.

При следващата среща на временния борд и след съгласуване с участниците в Мрежата ще бъде избран борд на директорите на Асоциацията и ще се изгради постоянно действащ офис на Асоциацията във всяка една от страните по линия на коридора.

Посетете уеб-страницата на Мрежата за повече информация:
www.corridor8led.net 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]