Foundation for Local Government Reform
Готови за бизнес развитие 2007
прегледана: 6516


На 11 и 12 юни 2007 г. в Гранд хотел “Варна” се проведе заключителната конференция “ГОТОВИ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ”, организирана от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) с подкрепата на Американската агенция за международно развитие – България (ААМР) и Международната асоциация на градските управи – Вашингтон (МАГУ).

Форумът бе посветен на 10-те години българо-американски партньорства, на постигнатите резултати и реализирани конкретни проекти по Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини, финансирана от ААМР и управлявана от ФРМС/МАГУ. Само през последните 3 години по тази програма са разкрити нови 2500 работни места у нас, привлечени са 120 млн. евро инвестиции в нови бизнес проекти и 20 млн. евро - за разширяване на вече съществуващи, подчерта Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС. Като изключително ползотворни определи 10-годишните българо-американски партньорства и Майкъл Фриц, директор на мисията на ААМР за България.

В конференцията взеха участие 120 души – гости и представители на над 50 общини – кметове, председатели на общински съвети, общински експерти, представители на областни управи, НПО и бизнес сектора.

В конференцията бе представен опитът на:

  • Общини, които подкрепят местните и чужди фирми за разкриване на нови работни места и активно се рекламират като бизнес дестинация и като туристическа дестинация;
  • Общини, участвали в местно икономическо развитие и покрили критериите за сертификат “Община, готова за бизнес”;
  • Общини, осъществили пилотно или са мултиплицирали успешни модели за управление на инфраструктурата;
  • Общини, осъществили пилотно или са мултиплицирали опита си за въвеждане на програми за разделно събиране на отпадъците, и за подобряване на сметосъбирането в селски райони.

 

Като част от конференцията се проведе конкурс сред общините, които участват в Проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”, по предварително зададен казус “Подбор на място за нови инвестиции” и се извърши демонстрация - "Посещение на потенциален инвеститор в общината". Членове на журито бяха американски експерти, представители на ФРМС, на Българската агенция за инвестиции и на “Тишман”. Номинацията на експертното жури съвпадна с фаворита на публиката и представянето на Община Хасково спечели първото място. Представителите на Хасково (Павлина Стоянова и Мария Филева) спечелиха и двете награди – участие на един представител на общината в пътуващ семинар на тема “Изграждане и управление на индустриални зони” в Чешката Република през юли 2007 г. и парична награда от 300 лева.


Лично г-н Майкъл Фриц връчи награди на американски и български общини за изключителен принос в споделянето на практически опит и мултиплициране на иновационни проекти в българските общини, индивидуални награди на американски и български експерти за активен принос в обучението и споделяне на опит за мултиплициране на иновационни проекти.

Със заключителната конференция бе поставено началото на нови съвместни дейности на ФРМС с общините, базирани на натрупания капацитет, познания и експертни знания и умения. След приключване на Програмата, ФРМС ще продължи да работи като координатор на мрежата Българско партньорство за местно икономическо развитие за подобряване на инвестиционния климат и генериране на работни места в алтернативни сфери на местната икономика. ФРМС ще продължи да работи като международен ресурсен център, предлагащ услуги по индивидуално договаряне с общините.

Екипът на ФРМС изразява своята гореща благодарност към всички колеги от общините партньори, НПО и бизнес сектора, които взеха участие в хода на конференцията със свои презентации в отделните сесии.

   
  

      
     

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]