Foundation for Local Government Reform
Готови ли са българските общини за членство в ЕС?
прегледана: 4381

На 4 май 2005 г. в София ФРМС ще проведе семинар на тема Готови ли са българските общини за членство в Европейския съюз? . Семинарът се провежда в рамките на Програма Информационна мрежа на местните власти ЛОГИН на ФРМС, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие. Това е заключителното събитие на Тематичния конкурс на ФРМС за иновационни практики на тема Евроинтеграция: предоставяне на информация и реализиране на успешни европейски проекти . На семинара ще бъде отличен победителят в тематичния конкурс на ФРМС, за участие в който бяха получени 50 практики на български общини и техни граждански партньори.

Програмата на семинара включва теми, касаещи готовността на местно и регионално ниво за членството на България в Европейския съюз, както и възможностите за участие в хоризонтални програми на ЕС. Ще бъдат представени успешно реализирани проекти и практики на българските общини, финансирани от европейски фондове и допринесли за изграждане на местен капацитет и популяризиране на европейската идея.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]