Foundation for Local Government Reform
Гоце Делчев, 15 юни 2011 г.
прегледана: 4774

В рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”, ФРМС и Община Гоце Делчев ще проведат среща на всички, които желаят да се включат като доброволци в гражданско наблюдение на общинската услуга „Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване”.

Срещата ще се проведе в 11.00 часа на 15 юни 2011 г. в залата на общината.

Ще бъде осъществена и среща с местни медии.

Всеки може да стане граждански наблюдател!

Гражданският мониторинг ще бъде проведен в рамките на 6 поредни месеца (юни – ноември 2011 г.). Наблюдението ще се осъществява с анонимно попълване на кратък въпросник (7 въпроса).

Доброволците могат да попълват въпросника за улиците, обществените места и съдовете за битови отпадъци във вашия или друг квартал или в населените места на Община Гоце Делчев: с. Мосомище, с. Брезница и с. Борово в продължение на 6 месеца (юни – ноември 2011 г.) веднъж седмично.

В гражданското наблюдение може да се участва и онлайн – от страницата на ФРМС.

Ежемесечно ще се подготвя доклад за оценката на чистотата на улиците, местата за обществено ползване и качеството на сметоизвозването в гр. Гоце Делчев и три избрани села в общината и за предложенията на гражданите до Кмета.

 

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]