Foundation for Local Government Reform
Гражданско наблюдение - Кюстендил
прегледана: 5118

На 16 юни 2011 г. в Залата на Община Кюстендил се състоя среща на желаещите да се включат в гражданския мониторинг на общинската услуга „Поддържане на зелените площи” с екипа на проекта. Присъстваха и представители на пет медии.

За хората, които за първи път се бяха отзовали на поканата на Община Кюстендил и ФРМС, накратко бе представен ходът на проекта до този момент и начинът на избор на общинска услуга, която да бъде наблюдавана: чрез анкета сред бизнеса, фокус група с граждани и НПО и с обществено обсъждане.

Бяха разяснени детайлите по наблюдението, попълването на въпросника, къде се предава попълненият въпросник, как наблюдението може да се реализира с онлайн-въпросник.

В сградата на общината и в Читалище “Братство” са разположени кутии, в които се събират анонимните мнения на гражданите.

Изработени са и разпространени листовки и плакати, разясняващи гражданското наблюдение.

Гражданският мониторинг ще бъде проведен в рамките на 6 поредни месеца (юни - ноември 2011 г.). Ежемесечно ще се подготвя доклад за оценката на зелените площи в общината и за предложенията на гражданите до Кмета. Очакваме общината да отговори на препоръките на гражданите с действия.

Още същия ден в интернет пространството се появи блогът „За един по-добър Кюстендил” и вече са публикувани актуални снимки на зелени площи от града, които имат нужда от спешната намеса на общината:

Част Първа - Дворът на ЕГ

Част Втора - Колушко дере

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]