Foundation for Local Government Reform
Декада на ромското включване
прегледана: 6621
ФРМС бе една от 76-те неправителствени организации, поканени да участват в заседание на Съвета по интеграция на ромите в българското общество към Министъра на труда и социалната политика, 30 ноември 2009 г.
 
В заседанието взеха участие Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика, Милен Миланов, съветник на министъра и национален координатор на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005–2015 г.”, Емилия Войнова, директор на дирекция “Демографска и семейна политика, етнически въпроси и равни възможности” в МТСП, Георги Кръстев, съветник на премиера по въпросите на интеграцията на ромите в България.
 
Участниците обсъдиха Вътрешните правила за действие на Съвета по интеграция на ромите, актуализирането на Рамковата програма за интеграция на ромите в българското общество и актуализирането и оптимизирането на Националния план за действие на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”.
 
Бяха набелязани стъпки за превръщането на Съвета в работещ и значим участник в реализацията на политиките и постигането на приоритетите на десетилетието на ромското включване.
 
Участниците споделиха вижданията си за решаването на неотложните проблеми на ромската общност в България. С горчивина бе отбелязано, че проблемите на ромите не са в дневния ред на общините в страната и местните власти не поемат конкретни ангажименти за интеграцията на ромите у нас.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]