Foundation for Local Government Reform
Диалог за подобряване на социалната среда
прегледана: 4474


На 20 юли в х-л Родина, София, ще се проведе заключителен семинар по Програма "Подобряване на социалната среда" II на Фондацията за реформа в местното самоуправление, подкрепена от фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Програмата във втората си фаза работи върху изграждането на местен капацитет и мобилизиране на местни ресурси за подобряване на социалната среда в пилотните общини Кресна и Струмяни, Годеч и Своге, Батак, Брацигово и Пещера, Джебел, Кирково и Момчилград в периода септември 2002 г. - юли 2004 г.Еднодневният семинар има за цел да представи постиженията в реализацията на малки проекти и промените, постигнати в сферите на:

  - Създаване на разбиране, стратегии и политики на местно ниво;
  - Развитие на образователните, културни и професионални възможности;
  - Интеграция и развитие на хората с увреждания;
  - Социални услуги за младежи и възрастни хора.

На семинара също така ще бъдат представени:

  - Новите насоки в социалната политика в България (МТСП);
  - Анализ на законодателната рамка и препоръки за подобряването й (Български център за нестопанско право);
  - Социалните предприятия в България (Каунтърпарт - България);
  - Планиране на социалната среда с широко участие (Български червен кръст).
За участие във форума са поканени представители на общини от цялата страна, местни нестопански организации, държавни агенции, български и международни донорски програми и фондове. В дискусии ще бъдат очертани предизвикателствата при прилагането на новаторски подходи и позитивите от партньорства за подобряване на социалната среда.

Споделените практики и иновационните подходи за активиране на местен ресурс и ангажиране на обществеността с решаването на социалните проблеми ще станат достояние на по-голям кръг общини и НПО с издаването им в два свитъка на Иновационни практики от ФРМС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]