Foundation for Local Government Reform
Дистанционни курсове на MERI България
прегледана: 4228
MERI България в периода 14 август – 4 септември 2014 г. проведе безплатен дистанционен онлайн курс на тема „Интеграция на ромите в България в областта на образованието” за представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът се състои от пет теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

  1. Увод към правата на човека
  2. Законова основа на интеграцията на ромите в България
  3. Достъпът до образование на ромите в България
  4. Стратегии и политики за образователна интеграция
  5. Институции на местно ниво, които определят и прилагат политиките за образование.
От записалите се 67 участници 57 успешно завършиха курса и получиха сертификати.

MERI България в периода 25 септември – 10 октомври 2014 г. проведе безплатен дистанционен онлайн курс на тема „Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност”, предназначен за представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът се състои от три теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

  1. Развитие на партньорство с НПО и активизиране на местната общност
  2. Принципи на доброто управление на местно ниво
  3. Ромски НПО, работещи в сътрудничество с местни власти за разрешаване на проблемите на ромските общности на местно ниво

От записалите се 56 участници 43 успешно завършиха курса и получиха сертификати.

Предстои провеждането на дистанционен курс на тема „Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни политики”.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]