Foundation for Local Government Reform
Доброволци за Европа
прегледана: 6423

На 15 октомври 2004 г. (петък) от 15.00 до 16.00 ч. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) участва в Информационната борса за Европейския съюз "Да попитаме и да разберем", София, Национален дворец на културата, зала 6 (15-16 октомври 2004 г.).

Наред с още 15 неправителствени организации ФРМС представи свои информационни материали, свързани с темата Евроинтеграция, а именно изданията си Наръчник "Управление на цикъла на проекта", Наръчник "Финансиращи програми в подкрепа на местните власти", Наръчник "Българските общини и предприсъединителните финансови инструменти на ЕС", Наръчник "Планиране развитието на общността с участието на гражданите".Бяха представени сборникът "Европейски харти", както и броеве на месечния информационен бюлетин "Реформата в местното самоуправление" '2004. Голям интерес предизвикаха материалите, разкриващи опита на европейски страни и на местните им власти в евроинтеграцията.ФРМС представи и своята уеб-страница и европейската инициатива Информационна мрежа на местните власти (LOGIN), създадена през 1998 г.
ЛОГИН, чийто член е фондацията, е мрежа на местните власти за обмяна на успешни практики, достъп до информационни материали и в областта на евроинтеграцията на 8 европейски страни, 4 от които - новоприети членки на ЕС.

Програма на Информационната борса

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]