Foundation for Local Government Reform
Екофорум за Югоизточна Европа 2013
прегледана: 5795

Екофорум за Югоизточна Европа – управление на отпадъци, рециклиране,  енергийна ефективност, интелигентни сгради и зелена енергия

29-31 май 2013 г., София, организатор Виа Експо


ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Управление на отпадъци, енергийна ефективност, интелигентни сгради и зелена енергия 

Тези горещи теми ще бъдат във фокуса на ежегодния Еко форум за Югоизточна Европа, който се организира от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май 2013  г.  в ИЕЦ, София.

Изявата е с бизнес насоченост и предлага отлична възможност за налагане на нови продукти и услуги, получаване на актуална информация за перспективните ниши, идеи за адаптация към  пазарните промени, многобройни контакти с потенциални клиенти от чужбина и България.

 

НОВИТЕ  АКЦЕНТИ  ПРЕЗ 2013 г .

ИЗЛОЖБИТЕ

Управление на отпадъци и рециклиране

Европа генерира над 2.7 млн. тона отпадъци всяка година. Благодарение на развитието на технологиите все повече боклуци се “спасяват” от сметищата и се трансформират в нови ресурси или енергия. Промени в българското  законодателство създават добри условия за бизнес и за ползотворни публично-частни партньорства.

Браншове: третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда.

Интелигентни сгради - иновативен начин на мислене и рентабилна инвестиция 

Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот  и ниски разходи.   

Браншове: сградна автоматизация; мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението , охраната  и достъпа; управление на потреблението на електроенергия, газ и вода; ИТ моделиране на сградите;  пасивни къщи,   консултиране и проектиране и др.

Eнергийна ефективност – нови подходи

Наскоро приетата Директива от ЕК за енергийната ефективност посочва начините за реализиране на заложените цели – 3 % реновация на съществуващите сгради, енергийни одити  и финансови инструменти. 

Браншове: Когенерация, климатизация и осветление, съоръжения и услуги, термо помпи, изолации, финансови услуги и др.

Възобновяеми енергийни източници  - неограничените ресурси

Сградно-интегрираните фотоволтаици (BIPV) са най-бързо развиващият се сегмент във фотоволтаичната индустрия. Според експерти Югоизточна Европа се идентифицира като забележителни нови пазари”. Сътрудничеството между строителни компании, архитекти  и доставчици на соларни компоненти предопределя бум в ръста на зелени сгради.

Браншове: соларна, био-, хидро-,  геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, електромобилност

Австрийски павилион и Унгарско национално участие 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА И КОНГРЕСА  

 Водещи лектори от над 18 държави от Европейската комисия – Дирекция Енергетика, Европейската комисия – Дирекция  Околна среда, Европейски съвет за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите и др.

Агенцията по околна среда на САЩ  ще организира обучителен семинар на тема "Получаване на биогаз от депата" 

 Втори конкурс "Българска екообщина", организиран в партньорство с  Фондацията за реформа в местното самоуправление

Силна промоция в чужбина и България – над 100 партньори и медии

Брошура ‘Управление на отпадъци' 

Брошура 'Възобновяема енергия и интелигентни сгради' 

Статистика 2012    www.viaexpo.com

 


 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]