Foundation for Local Government Reform
Електронна община 2005
прегледана: 7864

На 18 февруари 2005 г. в хотел Шератон, София, ще се проведе 5-ти дискусионен форум по Електронно управление с фокус Електронната община. Организатори са IDG България, Националното сдружение на общините в РБългария, Фондация за реформа в местното самоуправление, Агенция РСИКТ към МТС, UNDP, под егидата на министъра на държавната администрация г-н Димитър Калчев

Целта на форума е да се направи преглед на постигнатото в областта на електронното управление на ниво местна власт, да се споделят добрите практики и възможностите за мултиплицирането им, да се очертаят краткосрочните задачи за успешното реализиране на 20-те индикативни услуги с оглед присъединяването на България към ЕС и възможностите за финансиране на ИКТ проекти в общините.

ФРМС ще представи на форума инвестиционния сайт на общините www.invest.bg

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДИСКУСИОННИ ТЕМИ

Официално откриване:

Димитър Калчев, министър на държавната администрация

Гинка Чавдарова, изп. директор НСОРБ

Гинка Капитанова, изп. директор ФРМС

Орлин Кузов, директор Агенция РСКИТ

Нийл Буне, постоянен представител на UNDP в България

  • Конкретни стъпки за реализация и финансиране на проекти за електронни услуги за граждани и бизнеса, предвидени от правителството в рамките на 2005 г. Румен Трифонов, съветник по ИТ на министъра на държавната администрация.
  • Преглед на текущото състояние на информационната осигуреност на общинските администрации резултат от анкетата, проведена през януари 2005 г. Презентация от IDG България и НСОРБ.
  • Електронен документооборот в общинските и областни администрации. Използване на електронен подпис при обмен на информация с външни организации правни и технологични аспекти.

Георги Димитров, управляващ съдружник О.Р.А.К.

Добра практика: Община Добрич

  • Web сайтът ефективно средство за достъп и обмен на информация с гражданите и бизнеса (резултати от изследване на НСОРБ от февруари 2005 г.). Венцислав Кожухаров, НСОРБ

Добра практика: Сайтът www.invest.bg (ФРМС, Община Габрово)
Добра практика: Община Бургас

  • Най-добрите практики при реализация на проекти за едно гише и електронни услуги за гражданите и бизнеса и възможности за мултиплицирането им.

Община Пазарджик

Община Стара Загора

Община Доспат

Община Стралджа

  • Програми за финансиране на ИКТ проекти в областните и общинските администрации.

Обединена българска банка

Технологични решения от Microsoft, АПИС България, Софтуерна група АКСТЪР, Давид Холдинг, Банксервиз, Информационно обслужване, Hewlett-Packard, Autodesk, Tex Принт и др.

Регистрационен формуляр.doc

При желание за участие до 11 февруари 2005 г. изпратете попълнената форма на:

факс: (02) 963 28 41

[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]