Foundation for Local Government Reform
Енергия, градове и управление на отпадъци 2018
прегледана: 2904Енергия, градове и управление на отпадъци - кои са съвременните печеливши решения?

За 14а поредна година ще се проведат Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия (EE & ВЕ), Save the Planet и Smart Cities (27-29 март 2018, София). Изложенията и трите тематични конференции ще срещнат представители на бизнеса, общините и научните среди. Те ще популяризират интелигентни решения за производство на възобновяема енергия, енергийно спестяване, устойчиво управление на градовете: отпадъци, транспорт, енергия, околна среда и администрация. 

Организаторите от Виа Експо анонсират участието на водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария. Сред тях са Amandus Kahl, Fronius, Herz, Dutch Dryers, CPM Europe, Quattrogi, Братя Пашев, Балканика Енерджи, Molok OY, Steinert, Innova, ATI Environnement, Geocycle, Hitachi Zosen Inova, Kamadur, др.

Акценти в изложението: ■ Производство и съхранение на възобновяема енергия; Софтуерни решения
■ Енергийна ефективност, когенерация; E-мобилност ■
Решения за отопление, охлаждане и осветление
■ Оползотворяване и рециклиране на отпадъци; Eнергия от отпадъци;
Успешни примери за публично-частно партньорство ■ Иновативни системи за сметосъбиране ■ Интелигентни решения за градове, трафик, транспорт, управление на сгради и др.

 Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. То осигурява допълнителна онлайн популяризация на изложителите, както и възможност за комуникация и  предварително организиране на срещи с тях.

Теми с практическа насоченост в конференциите:

EE и ВЕ:  Криогенно съхранение на енергия - иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др.Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET - “Геотермални и соларни умения” с целеви групи:  инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект “ SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома” Сесия на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) за централизирано отопление и охлаждане

Управление на отпадъци и екология: ■ Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България ■ Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й.

Интелигентни градове: Партньорство Дигитален преход - част от инициативата Градски дневен ред на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране Фирмени смарт решения и иновации: ■ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ - SAP италианският консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др. Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

[email protected]

www.viaexpo.com

ФРМС е медиен партньор на инициативите.

 

>> Енергийна ефективност и възобновяема енергия, 14-то издание, 27–29 март 2018

Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа,София, ИЕЦ
Иновации и решения за един по-добър свят
Екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом

 

>> Smart Cities Интелигентни градове, паралелно изложение, 6-то издание, 27–29 март 2018

 

>> Управление на отпадъците и рециклиране, 27 – 29.03.2018

9-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа, София

Мястото за среща на специалистите, предлагащи работещи технологии, с фирмите и общините, търсещи екологични решения.

Европейският парламент прие доклад, според който до 2030 г. делът на отпадъците за рециклиране в ЕС трябва да се повиши до 70%. В момента този дял е 44%. Като част от европейската общност, националните ни интереси са за постигане до 2030 г. на 65% рециклиране на битови отпадъци, 75% рециклиране на отпадъци от опаковки и максимум 10% депониране. България е изправена пред едно доста сериозно предизвикателство.
Save the Planet поставя фокус върху въвеждане на нови и екологични модели, икономически изгодни и енергоефективни решения, за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и тяхното превръщане в електричество, топлина, суровина, компост и др. Изложението представя водещи технологии на международно признати компании.Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]