Foundation for Local Government Reform
Завършен курс
прегледана: 3925
Завърши дистанционният онлайн курс на тема “Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни политики”. Той се проведе в рамките на MERI България в периода 17 – 30 ноември 2014 г.

Курсът се състоеше от две теми и тестове към тях:

1. Планиране на цялостни интеграционни политики

2. Мониторинг и оценка на интеграционни политики

За участие в курса се записаха 98 участници - представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Успешно завършиха курса 72 участници, като двамина от тях завършиха с максималния бал и в двата теста.

Поздравяваме всички успешно завършили курса!

(Ще получите сертификатите си по пощата.)

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]