Foundation for Local Government Reform
Запишете се в Националната селска мрежа!
прегледана: 5506

Участниците в първата информационна среща, проведена на 10 октомври 2006 г. в Благоевград, изявиха своето желание и се включиха в новосъздаващата се Национална селска мрежа. Инициативата е част от проект Селска мрежа и ЛИДЕР на Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие в партньорство с Фондацията за реформа в местното самоуправление.

Идеята за създаване на Селската мрежа предизвика интерес сред всички представители на заинтересованите страни за развитието на селските райони: земеделски производители, фермери и техни кооперации; представители на общини, кметства и техните регионални сдружения; читалища, нестопански организации, бизнес центрове; общинските служби по земеделие и гори и областните дирекции Земеделие и гори ; местни инициативни групи и активно представителство на медиите.

Участниците получиха информация относно целите и бъдещите действия на Националната селска мрежа, нейните участници, услугите, които ще предоставя и процедурата за включване от страна на всички желаещи.


Над 50 души взеха участие в първата информационна среща, която обедини заинтересованите страни от Югозападния район за планиране. В края на срещата всички имаха възможността да попълнят своята заявка за участие в Националната селска мрежа, чрез което станаха част от общия регистър с всички участници, поддържан от Фондацията за реформа в местното самоуправление - Временния секретариат на Националната селска мрежа.

Първият участник в Селската мрежа, заявил официално своето желание за участие, бе Местната инициативна група Трън!

Продължават последващите срещи в различни райони в страната, където ще разчитаме на активното участие на заинтересованите страни и постепенното разширяване на Националната селска мрежа:

13 октомври - Вършец
17 октомври - Шумен
18 октомври - Велико Търново
24 октомври - Пловдив
25 октомври - Ямбол


За да станете участник в Националната селска мрежа е необходимо да попълните своята заявка за участие и да я изпратите чрез електронна поща [email protected]; факс: 02/9768930 или на пощенския адрес на Фондацията за реформа в местното самоуправление: гр. София 1784, ж.к. Младост I, ул. Йерусалим , бл. 51, бизнес-сграда, офис 2 - за Националната селска мрежа.

- Заявка за участие в Националната селска мрежа на България

- Заявка за участие в информационна среща

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]