Foundation for Local Government Reform
За ФФОП приоритет са пострадалите общини
прегледана: 5292

Фондът за финансиране на общински проекти на ФРМС приоритетно ще разглежда проекти на общини, пострадали от бедствията

Заеми могат да бъдат отпускани само на общини. Други публични институции, търговски дружества и неправителствени организации НЕ могат да кандидатстват. Финансирането се отпуска в кратки срокове, при облекчени условия и нисък лихвен процент. Максималният размер на еднократен заем е до 30 000 лв., което представлява не повече от 80% от бюджета на проекта. Минималният размер за кандидатстване е 5 000 лв. Схемата за погасяване на заема и гратисният период се договарят индивидуално с всяка община, съобразно нейните потребности и възможността ФФОП да ги удовлетвори.

За допълнителна информация за възможностите за общинско финансиране, предлагани от Фондацията за реформа в местното самоуправление, се обръщайте към:

София 1784,
ж.к. Младост 1,
ул. "Йерусалим", бл. 51, офис 2,
тел.: (02) 976 89 89

Андрей Горанов
тел.: (02) 976 89 41
[email protected]

Тодор Младенов
тел.: (02) 976 89 40
[email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]