Foundation for Local Government Reform
За децата - защото заслужават!
прегледана: 8563

Преди


Сега


Кметът на Пещера на откриването на площадката


На 1 декември 2006 г. бе открита детската площадка в Пещера - резултат от работата на Гражданско сдружение за развитие "КРЕДО" в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС/Мот - микропроекти.

Проектът "За децата защото заслужават!", осъществен за два месеца от "КРЕДО" в партньорство с Община Пещера, общинска фирма "Инфрастройпродукт" и цялата общественост е модел за подобряване на социалната среда чрез възстановяване и облагородяване на детска площадка посредством:

- провокиране потенциала на младите хора и повишаване на отговорността към създаване и опазване на детски площадки и паркове;

- включване на младите хора и гражданите в процеса на реализиране на проекта.

Проектът стартира в края на септември 2006 г. През октомври започна подготовката на терена, почистването му от битови отпадъци и листна маса с активната помощ на общинската фирма "Инфрастройпродукт", членовете на клуб "Младежки свят" и доброволци от квартала. Оформянето на детската площадка започна с монтирането на осигурените от Община Пещера пейки и кошчета за отпадъци.

Бяха закупени 2 люлки и доставени с транспорт, осигурен от Община Пещера. С експерт "Поддръжка на зелени площи и чистота" към ОбА бяха съгласувани идеите на екипа за озеленяване на детската площадка и определени местата за засаждане на цветята, декоративните храсти и дръвчетата.

Сглобяването и монтирането на люлките и пързалката се извърши с техника и работници на общинска фирма "Инфрастройпродукт" .

През ноември се закупиха и монтираха два пясъчника. След повторно почистване на терена с помощта на млади хора и доброволци от квартала се засадиха дръвчетата, храстите и цветята.
Последна стъпка от реализирането на проекта бе боядисването на осигурената от партньорите пързалка с помощта на членовете от клуб "Младежки свят".)

Обединените усилия на НПО, местната власт, подкрепата на обществеността и резултатите от проекта дават на младите хора от "Кредо" основание да вярват, че могат да направят по-добро бъдещето на децата от Пещера!Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]