Foundation for Local Government Reform
За трета поредна седмица
прегледана: 6189За трета поредна седмица ФРМС продължава провеждането на информационни дни в страната в рамките на националната кампания "Оперативните програми 2007 - 2013 г.: възможности за българските общини", организирана в партньорство с Управляващите органи на Оперативните програми 2007 - 2013 г. и с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

Предстоят информационни срещи в Габрово (28 март 2006 г.) за всички общини, областните управи и членовете на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район за планиране и в Шумен (29 март 2006 г.) за представителите на Североизточния район за планиране.

Интересът от страна на участниците е изключително силен и до този момент общините и областните администрации от съответните райони за планиране се включват активно в информационните дни. Според отзивите от страна на участниците, инициативата е изключително навременна и интересна и предоставя възможности за общините и областните управи да получат актуална информация и полезни практически съвети от министерствата, за да започнат своята подготовка за участие в бъдещата реализация на оперативните програми.

Предстои и провеждането на информационна среща на 4 април в Монтана за общините, областните управи и Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране.Ямбол, 22 март 2006 г.


Пловдив, 21 март 2006 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]