Foundation for Local Government Reform
Зелени технологии
прегледана: 3998

Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове)

7 - 9 март 2017, София

Организатор: Виа Експо

Медиен партньор: ФРМС

 

През годините изявата се утвърди като място за популяризиране на нови рентабилни и екологични решения.  Предстоящото 13-то издание ще привлече интереса на представителите на общините и операторите на депа  - особено за дейността по събиране и преработка на битови отпадъци. Относно регионалните депа и инвестициите, които се планира да бъдат направени  във връзка с изграждането на сепариращи инсталации с различен капацитет, общинските експерти биха могли да намерят подходящи решения, предлагани от изложителите в събитието.

По време на трите дни на изложбите фирмите ще представят оборудване за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци; технологии за ефективно използване на битовите отпадъци и за  получаване на RDF като алтернативно гориво. Поради промени в нормативната база специалистите очакват увеличаване на търсенето на машини и оборудване за преработка и пречистване с цел използване на вода в затворен цикъл в различни индустриални приложения, например при производството на инертни материали. Ще се демонстрира как се използват утайките на  местните топлоцентрали и пречиствателни станции за получаване на енергия  и намаляване на общинските бюджети.

Кои са другите акценти на изложението  Save the Planet?

 • Технологии за оптимизиране на обработката на общинските отпадъци
 • Интересни проекти за общински центрове за логистика и търговия с биомаса
 • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
 • Машини за обръщане на компост и за раздробяване на отпадъци
 • Модерно оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ
 • Оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост
 • Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво.
 • Решения за контрол на силни миризми в пречиствателни станции, канализационни помпени станции и в  общинските депа за отпадъци
 • Централи  за получаване на енергия от отпадъците.

В областта на енергийната ефективност и интелигентните градове посетителите ще се запознаят с:

 • Хибридни системи за автономно захранване
 • Независими уеб-базирани платформи за проследяване
 • Интегрирани системи за автоматизация на улично осветление; GPS системи за проследяване, за управление на транспортни потоци,  автоматизирано плащане за преминаване на даден участък;  мониторинг поведението на шофьорите
 • Технология за дистанционно наблюдение, обработката на сателитни снимки, използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци
 • Наземно управление на информационните системи -  интелигентни автобусни спирки и дисплеи; улично и парково LED осветление и др.

Паралелните Конференции включват теми с практическа насоченост:

 • Големите масиви с  данни в областта на управлението на градската среда
 •  e-Health енигма или електронното здравеопазване’ – панел на Иновация Норвегия София
 • Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление
 • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП
 • От биологични отпадъци към биогаз – добри примери и др.
За представителите на общините, които се интересуват да присъстват на конференциите,  организаторите са предвидили 40% отстъпка.  За да се регистрирате, кликнете  тук

Лектори ще са експерти от Европейската комисия - ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите,  Европейска инвестиционна банка,  Европейски геотермален съвет, Асоциация на еколозите от общините в България, ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина,  холандски специалисти,  Софийска община,  Европейска асоциация за биогаз и др. 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]