Foundation for Local Government Reform
Избор
прегледана: 4108

На 28 февруари 2011 г. в Заседателната зала на Общински съвет - Гоце Делчев се състоя обществена дискусия, чиято цел бе да определи една услуга, която да бъде подложена на граждански мониторинг.

Срещата бе открита от кмета на Община Гоце Делчев г-н Владимир Москов и и.д. изпълнителния директор на ФРМС г-н Здравко Сечков.

В срещата участваха граждани, представители на НПО, на местния бизнес, граждански групи, читалища, ЧБК, Съюз на пенсионерите, медии и други заинтересовани.

На срещата бяха представени резултатите от допитване до местния бизнес за качеството и удовлетвореността от услугите на местно ниво, както и резултатите от фокус група по темата с местни НПО.

Бяха представени методи и успешни практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво.

В последвалата дискусия изкрастилизираха четири основни типа публични услуги, преценени като важни за граждански мониторинг: Административни услуги, Сметосъбиране/сметоизвозване, Улично осветление и Опазване на зелените площи/детски площадки.

В заключителното гласуване областта „Сметосъбиране/сметоизвозване” бе избрана за граждански мониторинг в Община Гоце Делчев.

Предстои да бъде разработена методика за гражданския мониторинг, информационна кампания за привличане на доброволци и обучение на доброволците за извършване на мониторинга.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]