Foundation for Local Government Reform
Индустриалните зони
прегледана: 6793
От Чехия се завърнаха участниците в пътуващия семинар на тема “Изграждане и управление на индустриални зони” (9 - 14 юли 2007 г.), организиран от ФРМС - кметове и зам.-кметове на общини, председатели на общински съвети, управители на частни индустриални зони от България, специалисти по икономическо развитие от общините.

В рамките на работното пътуване бяха посетени Технологичен парк Пилзен - Борска поле и Бизнес инкубатор - Пилзен, Стратегическа индустриална зона Жатец, Индустриална зона Кутна Хора; Общинска индустриална зона Моравска Тршебова; Панасоник - Пардубице.

Професионалните разговори на място запознаха в детайли българската група с особеностите на индустриални паркове от различен размер (от 110 дка до 3600 дка); както и със спецификите на частни и общински индустриални зони, както и зони от смесен тип - промишленост и логистика.

Навсякъде домакините подчертаваха изключителния принос на Чешката държава в лицето на "ЧехИнвест" за привличане на инвеститори и държавната подкрепа за изграждане на зоните. Бяха дискутирани и темите "Маркетинг и развитие на индустриалните зони", "Новите предизвикателства в привличането на инвеститори в условията на икономика на знанието", както и "Организация на работата на общинските власти за привличане на преки чуждестранни нивестиции".

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]