Foundation for Local Government Reform
Интензивен курс
прегледана: 7198

ИНТЕНЗИВЕН КУРС

“Практическа подготовка за конкурсите за работа в институциите на Европейския съюз”

29 юни – 1 юли 2007 г. , София

Местата за участие в курса са ограничени!


Кандидатстването за работа в институциите на ЕС се извършва въз основа на специални конкурсни процедури, организирани и провеждани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

От юни 2007 до края на годината се планира EPSO да обяви конкурси за граждани на 27-те страни-членки за асистенти в сферите на човешките ресурси (обща администрация), както и по сигурността.

В първото шестмесечие на 2008 г. Европейската служба за подбор на персонал EPSO възнамерява да обяви конкурси специално за румънски и български граждани - за администратори и за одитори.

В плановете на службата за периода юни-декември 2007 г. са включени също конкурси за различни типове преводачи, за администратори по интелектуална собственост и по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС (до момента не е определено за граждани на кои страни-членки ще важат тези конкурси).

Предлаганият интензивен курс ще ви помогне да се подготвите практически за успешно представяне в конкурсните изпити. В него са застъпени:

  • Подготовка за предварителните тестове по европейска интеграция и логическо мислене
  • Подготовка за писмените изпити
  • Подготовка за устните изпити


Цена на обучителния курс: 350 лв.


Лектор: Мими Йотова, експерт "Европейска интеграция"

Изпратете своята заявка за участие на електронна поща
[email protected] 


ЗАЯВКА 


ПРОГРАМА 


За контакти и информация:
Николета Ефремова, ръководител екип "Обучения"
Тел.: 02/9768932; електронна поща:
[email protected] 


Прикрепени файлове
1.doc1.doc
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]