Foundation for Local Government Reform
Информационни дни - март 2006
прегледана: 7433
Фондацията за реформа в местното самоуправление, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика съвместно ще организират и проведат информационни дни, по време на които българските общини от страната да имат възможността да се запознаят с приоритетите и мерките, по които ще бъдат бенефициенти в рамките на Оперативните програми.

В допълнение към това по време на информационните дни всеки представител на Управляващ орган ще може да постави пред местните власти и предварителните очаквания и необходима подготовка, през която общините да преминат още на този етап, за да участват успешно в оперативните програми след 2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ
Югозападен район за планиране - София, 17 март 2006 г.
Южен централен район за планиране - Пловдив, 21 март 2006 г.
Югоизточен район за планиране - Ямбол, 22 март 2006 г.
Северен-централен район за планиране - Габрово, 28 март 2006 г.
Североизточен район за планиране - Шумен, 29 март 2006 г.
Северозападен район за планиране - Монтана, 4 април 2006 г.
ФРМС отправя благодарност за доверието и партньорството към всички министерства, които изявиха желание да се включат в кампанията!


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2007 2013 г.: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

Програма

09.30 - 10.00

Регистрация

10.00 - 10.10

Откриване на информационната среща

10.10 - 10.30

Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), Агенция за икономически анализи и прогнози 

10.30 - 11.00

Представяне на проекта на Национална оперативна програма "Регионално развитие" с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

11.00 - 11.30

Дискусия и въпроси 

11.30 - 11.50

Представяне на проекта на Национален стратегически план за развитие на селските райони с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на земеделието и горите

11.50 - 12.15

Дискусия и въпроси

13.15 - 13.35

Представяне на проекта на оперативна програма "Околна среда" с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на околната среда и водите

13.35 - 13.55

Дискусия и въпроси 

13.55 - 14.15

Представяне на проекта на оперативна програма "Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика" с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на икономиката и енергетиката

14.15 - 14.30

Дискусия и въпроси 

15.00 - 15.20

Представяне на проекта на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на труда и социалната политика

15.20 - 15.40

Дискусия и въпроси 

15.40 - 16.00

Представяне на проекта на оперативна програма "Административен капацитет" с фокус приоритетите и мерките, по които общините са избираеми бенефициенти, Министерство на държавната администрация и административната реформа

16.00 - 16.30

Дискусия и въпроси 

16.30

Закриване на информационната среща

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]