Foundation for Local Government Reform
Информационни дни 2009
прегледана: 4682
График на информационните дни по Втора покана от Фонда за подкрепа на НПО в страната:
 
09.04.2009 г., четвъртък, гр. София
х-л “Света София”, ул.”Пиротска” №18, 10.00 – 12.00 ч.
 
13.04.2009 г., понеделник, гр. Варна
Община Варна, зала № 37, 10.00 – 12.00 ч.
 
13.04.2009 г., понеделник, гр. Бургас
Областна администрация Бургас, голяма зала, 10.00 – 12:00 ч.
 
14.04.2009 г., вторник, гр. Велико Търново
Община Велико Търново, ритуална зала, 10.00 – 12.00 ч.
 
14.04.2009 г., вторник, гр. Пловдив
х-л “Алианс”,бул. “Васил Априлов” №7, 10.00 – 12.00 ч.
 
15.04.2009 г., сряда, гр. Враца
х-л “Хемус”, пл. “Христо Ботев” №1, 10.00 – 12.00 ч.
 
В рамките на Фонда ще бъдат подкрепяни проекти в следнитеприоритетни области:
1. Опазване на околната среда и подпомагане на устойчиво развитие;
2. Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца;
3. Развитие на гражданско общество и защита на човешките права.
 
Допустими кандидати са всички юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, и Български червен кръст.
Разполагаемият бюджет по тази покана възлиза на 868 893 евро.
 
По приоритетни области подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на:
Приоритетна област 1: от 10 000 до 75 000 евро;
Приоритетна област 2: от 10 000 до 50 000 евро;
Приоритетна област 3: от 10 000 до 50 000 евро;
 
Задължително е съфинансиране от страна на кандидата в размер на минимум 10% и максимум 50% от общите допустими разходи по проекта.
 
Максималната продължителност на проектите по тази покана е15 месеца.
 
Краен срок за получаване на проектните предложения:
17 ч. на 19 юни 2009 г.
 
Пълният пакет документи за кандидатстване и допълнителнаинформация ще намерите на ngofund.flgr.bg и www.flgr.bg

Подкрепен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]