Foundation for Local Government Reform
Информационни дни
прегледана: 6065
През януари 2006 г. ФРМС проведе цикъл от работни срещи с представители на Управляващите органи в министерствата, отговорни за разработването на Оперативните програми за 2007 - 2013 г. Основната цел на тези срещи бе обсъждане на идеята на ФРМС за подобряване на информационната среда за българските общини относно оперативните програми и стратегическите документи за 2007 - 2013 г.

Срещите се проведоха с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на труда и социалната политика. В основата на дискусията бе поставен въпросът за съвместно организиране и провеждане на информационни дни, по време на които българските общини от страната да имат възможността да се запознаят с приоритетите и мерките, по които ще бъдат бенефициенти в рамките на Оперативните програми. В допълнение към това по време на информационните дни всеки представител на Управляващ орган ще може да постави пред местните власти и предварителните очаквания и необходима подготовка, през която общините да преминат още на този етап, за да участват успешно в оперативните програми след 2007 г.

В резултат на проведените дискусии всички министерства изявиха желание и готовност да се включат в националната информационна кампания за общините. Подобна инициатива се организира за първи път в страната. Положителните страни са не само широкото информиране на регионално и местно ниво по отношение на бъдещите предизвикателства пред общините в контекста на членството ни в Европейския съюз (ЕС), но и обединяването на усилията на отговорните държавни институции за еднопосочни и координирани действия, спомагащи по-добрата и навременна подготовка на общините за работа в условията на Структурните фондове на ЕС.

Информационната кампания ще се проведе през март 2006 г. в рамките на всеки от 6-те района за планиране, като за участие ще бъдат поканени всички общини от съответния район. ФРМС разработи предварителната програма и график на информационните дни в страната и съгласува предложението с всички министерства, които ще вземат участие. В процес на подготовка са материалите, които ще бъдат представени от страна на Управляващите органи на Оперативните програми, както и цялостната организация на информационните събития. Програмата стъпва на идеята за представяне на общата рамка на управление и усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС и фокусира вниманието си конкретно върху мерките от Оперативните програми, по които бенефициенти са общините, като разяснява идеята и логиката на всяка от тях.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]