Foundation for Local Government Reform
Информационни срещи - есен 2006
прегледана: 5088

ФРМС стартира информационна кампания в няколко региона в страната, озаглавена "Възможности за частните предприемачи, производителите, фермерите и бизнеса в рамките на Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013 г.". Информационната кампания е част от проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", осъществяван съвместно от Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и ФРМС.

Основна цел на кампанията е да представи пред частните предприемачи, производителите, фермерите, кооперациите, представителите на преработвателния сектор, регионалните и местните браншови организации новата посока и възможностите за инвестиции в селското и горското стопанство с цел преструктуриране, инструментите за устойчиво управление на земята и разнообразяване на икономическите дейности, създаване на заетост и подобряване на инфраструктурата и услугите в селските райони, които ще бъдат подкрепяни чрез Националната програма за развитие на селските райони на България 2007 - 2013. За повече информация запознайте се с програмата на информационните срещи.

Информационната кампания е стъпка към подобряване на средата на местно ниво за по-ефективно използване на възможностите, които страната ни ще има по линия на фондовете на Европейския съюз за устойчиво развитие на селските райони.

Представяме на вашето внимание графика за провеждане на информационните срещи по региони, за да дадем възможност на всички заинтересовани да се включат в кампанията:

 • 14 септември 2006 г., Вършец
 • 19 септември 2006 г., Трън
 • 26 септември 2006 г., Разлог
 • 29 септември 2006 г., Хасково
 • 4 октомври 2006 г., Кърджали

  За да потвърдите своето участие в една от посочените срещи, е нужно да попълните и върнете обратно заявката за участие на електронна поща [email protected].

  За повече информация: Марина Димова, координатор на проекта, ФРМС, тел.: 02/9768931.

  Разчитаме на активното участие на всички заинтересовани от пробуждането за ново развитие селските райони!

Прикрепени файлове
1.doc1.doc
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]