Foundation for Local Government Reform
Инфраструктура
прегледана: 5477
На 28.11.2005 г. Община Тунджа ще проведе обществено обсъждане на финансовия план за поддръжка и реконструкция на четвъртокласната пътна мрежа в общината.

На 30.11. 2005 г. Община Петрич организира обществено обсъждане на финансовия план за поддръжка и реконструкция на уличната мрежа в общината.

Разработката на финансовия план в Тунджа и Петрич се базира на опита на Oбщина Голдън, Колорадо, САЩ. Моделът беше адаптиран успешно в български условия в Община Велико Търново и в Община Пловдив с подкрепата на ФРМС, в рамките на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини на ФРМС/МАГУ.

От 30.11. 2005 г. до 02.12. 2005 г. ФРМС организира обучение на тема "Управление на общинската инфраструктура". То ще се проведе в Пловдив, в залите на НТС и на Община Пловдив. Обучението е насочено към общини, които се интересуват от по-нататъшното мултиплициране на проект "Разработване на финансов план за поддръжка и реконструкция на уличната мрежа". За участие в обучението са поканени 22 общини, които кандидатстват за мултиплициране на проекта по линия на Програмата за техническо побратимяване на ФРМС/МАГУ, пета фаза.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]