Foundation for Local Government Reform
Квалификационен курс "Управление на проекти"
прегледана: 6223

Oт 27 до 29 април 2005 г. ФРМС и СУ "Климент Охридски" ще проведат квалификационен курс Управление на проекти".

Целта на курса е придобиване на знания и умения за разработване и управление на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.

В резултат на курса участниците ще могат да:

  - познават същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;
  - разбират отделните компоненти на предложението за проект и ще могат да разработват всеки един от тях;
  - планират дейностите си за разработване на проекта;
  - идентифицират заинтересованите страни и да формират ефективни партньорства за разработване и изпълнение на проекти;
  - разбират и прилагат на практика подхода на логическата рамка;
  - познават и прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;
  - познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти и да съобразяват предложенията си за проекти с тях;
  - познават основни моменти от управлението на проекти.
Продължителността на курса е 24 учебни часа (3 дни).
Завършилите курса получават Удостоверение за професионална квалификация по връзки с обществеността от СУ "Климент Охридски".

Има още свободни места за участие в курса. Очакваме вашите заявки!

През май ще се проведат следните курсове:

  1. Стратегическо планиране - от 18 до 20 май;
  2. Общински социални услуги - от 26 до 28 май.
През юни ще се проведат следните курсове:
  1. Развитие на човешките ресурси - от 1 до 3 юни;
  2. Административен мениджмънт - от 8 до 10 юни.
За повече информация:
Ралица Вълкова
тел.: 02/976 89 89
[email protected]
Лилия Каменова
тел.: 02/976 89 38
[email protected]

Илюстрация: "Ние, врабчетата", Й. Радичков
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]